Klastry energii są współcześnie jednym z kluczowych zjawisk na styku samorządów, przemysłu i energetyki. Jedna z największych grup energetycznych w Polsce podczas spotkania teoretyków i praktyków rozważała ich potencjał i szanse rozwoju w najbliższej przyszłości.

Klastry energii to forma partnerstw publiczno-prywatnych, obejmujących swoim terenem co najmniej 5 gmin. Służą poprawie efektywności energetycznej i stanu środowiska naturalnego. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Są też odpowiedzią na nabierającą dynamizmu energetykę rozproszoną, czyli taką, w której energetyka zawodowa równoważona jest przez małe, indywidualne źródła wytwórcze, niekiedy znajdujące się na poziomie pojedynczego domu korzystającego z zasilania OZE. Członkami klastrów mogą być samorządy, instytucje publiczne (np. uczelnie), firmy i przedsiębiorstwa, ale też klienci indywidualni.

Współczesnemu kształtowi i przyszłości tych projektów poświęcona została konferencja „Klastry energii: pomysł na OZE”, która odbyła się w Gdańsku na Stadionie Energa. Organizatorowi, Enerdze Obrotowi, zależało na stworzeniu platformy wymiany teoretycznej wiedzy i praktycznych doświadczeń. W tym celu zaproszeni zostali reprezentanci m.in. Ministerstwa Energii, dwóch działających na terenie działania Energi klastrów czy firmy zajmującej się profesjonalnymi usługami z zakresu efektywności energetycznej.

– Jako wiodący sprzedawca energii chcieliśmy podzielić się naszym doświadczeniem z innymi. Zależy nam na tym, aby systematycznie zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polaków i dbać o czystsze powietrze. Mamy szeroką wiedzę na temat zrównoważonego zarządzania zużyciem energii elektrycznej oraz energetyki prosumenckiej, dlatego chcemy nieustannie poszerzać świadomość w zakresie korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów energii – mówi Dariusz Falkiewicz, prezes zarządu Energi Obrotu.

Eksperci Grupy Energa przedstawili ofertę biznesową dla klastrów energetycznych, obejmującą m.in. audyty efektywności energetycznej, wizualizację profilu zużycia, DSR (ang. demand-side-response, czyli refundację redukcji zużycia na żądanie) czy szeroko zakrojone usługi projektowe. Omówili produkty dla klienta indywidualnego, który chciałby zostać tzw. prosumentem, produkującym energię elektryczną na własne potrzeby. Szczególną uwagę poświęcili planowanej od początku przyszłego roku kompleksowej ofercie fotowoltaiki (od wizji lokalnych i projektów po sam montaż) dla klienta indywidualnego. Podzielili się też specjalistyczną wiedzą na temat dostępnych na rynku rozwiązań OZE (m.in. układy kogeneracyjne, mikrobiogazownie czy ogniwa paliwowe).

– Jakie korzyści oferty naszej grupy mogą przynieść klastrom energii? Niższe opłaty za energię, optymalizację doboru dostaw energii i paliw czy długofalową strategię zarządzania gospodarką energetyczną – opowiada Mirosław Zakrzewski, kierownik Działu Efektywności Energetycznej Energi Obrotu.

Reprezentanci klastrów ze Słupska i Turka – Andrzej Wójtowicz i Mirosław Broniszewski – opowiedzieli o idei powstania klastrów na swoich terenach i korzyściach dla środowiska wynikających z zastosowania takich rozwiązań, jak źródła odnawialne (od wiatru, przez fotowoltaikę po biogaz i kogenerację). Podkreślali też oszczędności w kosztach energii oraz działania doradcze i wspierające, jakie w ramach klastrów realizować mogą samorządy, a także przedstawili plany dalszego rozwoju swoich projektów, budowy nowych mocy wytwórczych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

– Ta konferencja świadczy o tym, że Energa wykazuje daleko idącą chęć i gotowość do pomocy tym, którzy stykają się z problematyką energetyki odnawialnej i rozproszonej – podkreśla Mirosław Broniszewski, wójt gminy Przykona, członka Turkowskiego Klastra Energii „Czysta Energia”.

Spółki Grupy Energa są obecnie partnerami dwóch klastrów energii – Turkowskiego Klastra Energii „Czysta Energia” oraz Żerkowskiego Klastra Energii. Jednym z celów zorganizowanej w Gdańsku konferencji było zbudowanie kontaktów i platformy porozumienia z potencjalnymi partnerami, którzy mogą współuczestniczyć w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.