Blog

Our Latest Blog Posts
02
gru

Energa w klastrach energii szuka pomysłów na rozwój OZE

Klastry energii są współcześnie jednym z kluczowych zjawisk na styku samorządów, przemysłu i energetyki. Jedna z największych grup energetycznych w Polsce podczas spotkania teoretyków i praktyków rozważała ich potencjał i szanse rozwoju w najbliższej przyszłości. Klastry energii to forma partnerstw publiczno-prywatnych, obejmujących swoim terenem co najmniej 5 gmin. Służą poprawie efektywności energetycznej i stanu środowiska naturalnego. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym…

Read more →
01
gru

Siedem organizacji branżowych wesprze realizację programu „Czyste Powietrze”

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia. Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności…

Read more →
01
gru

Czym załatać dziury w rozwoju „zielonej” energetyki w Polsce?

Najwyższa Izba Kontroli i Urząd Regulacji Energetyki dołączyły do grona realistów, którzy od dawna zwracają uwagę, że osiągnięcie przez Polskę celu udziału „zielonej“ energii w 2020 roku jest już niemal niemożliwe. Rząd wciąż jednak wierzy, że Polska sobie poradzi. Jakie technologie pozostały mu w takim razie do wykorzystania, aby chociaż zmniejszyć ryzyko kar? Dystans dzielący Polskę od spełnienia unijnych celów w odnawialnej energii zamiast maleć - rośnie. Szybciej rośnie zapotrzebowanie…

Read more →